Zhang Yimou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Red Shoghum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ju Dou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Raise the Red Lantern
 
 
 
 
 
 
 
 
 Story of Qiu Ju
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 To Live
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Shanghai Triad